Zdolność kredytowa przy kredytach hipotecznych

Jednym z bardzo ważnych etapów aplikowania o kredyt hipoteczny jest moment, w którym instytucja bankowa dokonuje oceny naszej zdolności kredytowej. Ten aspekt ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o decyzję banku odnoszącą się do odmowy lub przyznania nam kredytu hipotecznego. Na zdolność kredytową składa się wiele czynników, a służy ona temu, aby bank zweryfikował naszą wiarygodność jako potencjalnego kredytobiorcy. Ważne jest jednak to, aby nie polegać wyłącznie na działaniach podejmowanych przez banki. Tylko my bowiem znamy wszystkie okoliczności naszej sytuacji finansowej i dlatego powinniśmy samodzielnie ją ocenić. Analiza własnego budżetu może również pomóc nam w ocenie swoich szans na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Dlaczego banki weryfikują zdolność kredytową?

Wiele osób postrzega proces weryfikacji zdolności kredytowej jako niepotrzebne utrudnienie na drodze do uzyskania dodatkowych środków pieniężnych. Nie jest to jednak prawda. Badanie tego aspektu ma duże znaczenie zarówno z perspektywy banku, jak i potencjalnego kredytobiorcy. Cała ta procedura ma bowiem na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia sytuacji, w której zadłużenie zaciągają osoby niewypłacalne, czy też z niestabilną sytuacją finansową. Ma to ogromne znaczenie dla banku, ponieważ instytucji zależy z pewnością na regularnym uzyskiwaniu spłat rat. Kredyt hipoteczny zazwyczaj dotyczy wysokich kwot, dlatego trudno się dziwić, że banki pragną w jakiś sposób się zabezpieczać przed problematycznymi sytuacjami, czy też koniecznością dochodzenia swoich należności w sądzie.

Jakie informacje wpływają na zdolność kredytową?

Na to, jak prezentuje się nasza zdolność kredytowa, wpływa wiele czynników. Wśród nich wymienić można:

Jak zatem widać, w procesie weryfikacji zdolności kredytowej bank ma bardzo wiele zagadnień do zbadania. W swojej analizie wykorzystuje on rozmaite źródła informacji. Należą do nich specjalistyczne bazy danych, a także różnego rodzaju dokumenty. Nasza sytuacja finansowa powinna być adekwatna, między innymi, do tego, o jaką kwotę kredytu hipotecznego wnioskujemy. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia wkładu własnego.