Wielkość stopy procentowej

Każda stopa procentowa ma swoją wielkość. Może ona spadać lub rosnąć, ale zazwyczaj nie zmienia się aż tak radykalnie. Jedną z podstawowych stup procentowych jest stopa referencyjna. Jej wielkość wynosi w granicach 1,5%. Kolejną z ważnych wielkości jest stopa lombardowa. Jej wielkość jest już znacznie większa od stopy referencyjnej i wynosi 2,5%. Mniejsza od obu wyżej wymienionych jest stopa depozytowa. Jej wielkość wacha się w granicach 0,5%. Kolejną z podstawowych stup procentowych jest stopa redyskonta weksli, której wielkość równa jest 1,75%. Wielkości każdej ze stup procentowych mogą się zmieniać i warto śledzić je na bieżąco. Ich aktualne wartości bez problemu można sprawdzić na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Inflacja- czym jest i jakie są jej konsekwencje.

W przeciągu ostatnich kilku miesięcy dało się zauważyć, że stopy procentowe w znaczący sposób spadały. Ich spadki były spowodowane bardzo niskim poziomem inflacji. Jest to nic innego jak pewnego rodzaju proces wzrastania przeciętnego poziomu poszczególnych cen w danej gospodarce. Skutkiem inflacji jest spadek wartości nabywczej złotówki w przypadku naszego kraju. Przyczyn inflacji może być wiele. Jeżeli zwiększy się za bardzo podaż pieniądza wówczas mamy do czynienia z inflacją. Wpływa na nią również niezrównoważony budżet kraju. Jeżeli mamy w budżecie więcej wydatków niż wpływów pojawi się z pewnością proces inflacji. Jej skutki mogą być bardzo różne. W znaczący sposób spadną wartości wierzytelności oraz zobowiązań, które podlegają waloryzacji. Ma to ogromne znaczenie w przypadku pojawienia się inflacji.

Jakie mamy rodzaje inflacji.

Można wymienić kilka podstawowych rodzajów inflacji. Jedną z nich jest inflacja pełzająca, której wielkość nie przekracza 5% w skali roku. Inną i o wiele większą jest inflacja umiarkowana, której wielkość przekracza 5% i sięga nawet 10%. Kolejnym rodzajem inflacji. Jest inflacja galopująca. Tutaj ceny mogą wzrastać nawet o 50%. Największą i najbardziej groźną dla kraju inflacją, jest hiperinflacja. Jej poziom może przekraczać nawet 150%. Jest bardzo duża i niesie za sobą wiele konsekwencji. Wpływa ona na stopy procentowe i jest niekorzystna zarówno dla banków jak i osób, które korzystają z ich ofert.