Skąd wynikają problemy ze spłatą zobowiązania?

Okres niskich stóp procentowych przedłużający się pomimo przyśpieszającej w 2019 roku inflacji zmienił postrzeganie kredytu wśród przeciętnych konsumentów. Kredyt okazał się bardzo tanim uzupełnieniem potrzeb konsumpcyjnych. Skąd jednak wynikają coraz powszechniejsze problemy ze spłatą zobowiązań i jak można się im przeciwstawić, aby nie pogarszać zdolności kredytowej? Rozwiązanie znajdziesz na www.17bankow.com.

Problematyka spłaty zadłużenia

Problem z zobowiązaniami wynika pierwotnie z przeszacowania zdolności kredytowej. Może się zdarzyć, że zaciągasz kredyt, a nagle spotykasz się z degradacją stanowiska lub ze zmianą standardu umowy. Główna bolączka kredytobiorców w Polsce wynikająca z większości branżowych raportów to cykliczne problemy finansowe. Powód cyklicznych problemów finansowych to niespodziewane wydatki w budżecie domowym zorientowane wokół leczenia, wykonania pilnego remontu. Dochodzi do tego łatwa dostępność do kredytu, chociażby w marketach, instytucjach pozabankowych funkcjonujących w internecie, sezonowo w bankach. Legalny dochód na poziomie pensji minimalnej uprawnia już do zaciągnięcia nie tylko jednego kredytu gotówkowego, bez zabezpieczenia majątkowego, bez poręczenia, bez zgody małżonka, a nawet bez zakładania oddzielnego rachunku w placówce banku.

Inne przyczyny problemów ze spłatą kredytów to zupełny brak planowania wydatków po podpisaniu umowy kredytowej, utrata zatrudnienia, zmiana stosunku pracy, po prostu za małe dochody jednak dające pozytywną zdolność kredytową. Struktura zobowiązań w Polsce rozkłada się najczęściej na 1 dług, średnio 2, a maksymalnie do 8 i więcej, ale to już gospodarstwa domowego znajdujące się w realnej spirali zadłużeniowej.

Wiele długów jednocześnie, czy to zawsze problem?

Najlepiej nie dopuścić do powstania więcej niż jednego długu jednocześnie. Jeżeli jednak znajdziesz się w podobnej sytuacji wnioskuj o konsolidację i to niekoniecznie w banku, w którym posiadasz zobowiązania, ale w instytucji możliwie najtańszej, z wakacjami kredytowymi, bez wielkich wymagań w stosunku do zabezpieczenia umowy. W Polsce większy kredyt przeznaczony do spłaty powyżej roku przedstawia się jako dobro luksusowe. Niewiele osób posiada realną zdolność kredytową uprawniającą do podpisania umowy z bankiem. Alternatywne źródła zadłużenia to instytucje pozabankowe, pracodawcy, rodzina, lombardy oczekujące przekazania zastawu majątkowego, najczęściej dość cennego.

Zachowanie pozytywnej zdolności kredytowej to podstawa

Problemy ze spłatą zadłużenia można rozwiązać znajomością technik restrukturyzacji i prawa, szczególnie ustawy o kredycie konsumenckim, która jasno wyjaśnia limity w ustalaniu kosztów pozaodsetkowych. Banki i parabanki nie narzucają już odgórnie konsumentom wyższych kosztów. Szybka naprawa kredytu, konsolidacja zadłużenia to szansa, aby wyjść z problemów finansowych bez szwanku dla zdolności kredytowej. To najważniejsze, jeżeli planujesz w przyszłości wykorzystywać potencjał kredytów gotówkowych.