Prowizja – czynnik, który może decydować o wysokości kosztów kredytu konsolidacyjnego

Oprocentowanie to nie jedyny czynnik, który decyduje o wysokości kredytu konsolidacyjnego. Wręcz przeciwnie – ta forma zobowiązania jest obciążona wieloma składnikami, które decydują o jej ostatecznej wysokości. Jednym z nich jest marża, którą opłacamy zarówno jako benefizjum dla banku konsolidującego, jak też dla banków, w których kredyty są konsolidowane.

Więcej kredytów = większa prowizja

Prowizja kredytowa to opłata, którą pobiera bank za obsługę Klienta. Opłatę tą ponosimy zarówno na rzecz banku konsolidującego, jak również banków kredytujących. Często zdarza się, że prowizja pobierana w ramach dotychczasowo spłacanych zobowiązań, może wzrosnąć z tytułu ich wcześniejszej spłaty. Tym samym cena kredytu konsolidacyjnego wzrośnie o wartość, wynikającą z tytułu podpisanych z bankami umów. Prowizję pobierze też bank konsolidujący, w wymiarze określonym przez umowę.

Inne koszty, który ponosi Wnioskodawca

Kredytobiorca chcący konsolidować kredyty, musi ponieść szereg innych kosztów, wynikających ze specyfiki kredytu konsolidacyjnego:

  • Koszty przygotowawcze – są to koszty ponoszone z tytułu analizy sytuacji kredytowej Klienta, wynikającej z podesłanych przezeń dokumentów z innych banków.
  • Koszty ubezpieczenia – zdecydowana większość banków ubezpiecza swój kredyt konsolidacyjny, zmniejszając w ten sposób ryzyko związane z inwestowaniem kapitału. Zdarza się, że skorzystanie z ubezpieczenia jest dobrowolne (i wiąże się z określonymi zniżkami, np. w marży), ale jednocześnie podwyższa ono wartość raty do kwoty, w przypadku której staje się to nieopłacalne.
  • Odsetki, które są najistotniejszym składnikiem kosztowym konsolidacji.
  • Opłaty dodatkowe

Niektóre banki mogą jeszcze bardziej podwyższyć koszty konsolidacji, oferując szereg usług, których realizacja może Klientów trochę kosztować. Są to:

  • Opłata za wydrukowanie harmonogramu spłaty. Często zdarza się, że jego "ekologiczna" czyli elektroniczna wersja, jest darmowa, w przeciwieństwie do wersji papierowej.
  • Opłaty z tytułu korzystania z usług towarzyszących, np. konta w banku.
  • Opłaty wynikające z tytułu możliwości zawieszenia spłaty (wakacje kredytowe) itd., które przedkładają się na wyższą marżę.

Podsumowując, kredyt konsolidacyjny jest zobowiązaniem kosztownym, aczkolwiek jego zaletą jest możliwość połączenia ze sobą kilku zobowiązań i znacznego wydłużenia okresu kredytowania, który to ma istotny wpływ na redukcję raty.