Koszty kredytu gotówkowego

Dane statyczne przygotowywane przez różnorodne ośrodki i instytucje badawcze wskazują, że Polacy bardzo często korzystają z kredytów gotówkowych. Wynika to nie tylko z wszechobecnego konsumpcjonizmu i chęci życia na danym poziomie zamożności ale także z naszej cechy narodowej – Polacy nie lubią czekać. Wszelkie zamierzenia najlepiej jeśli są realizowane „tu i teraz”. W kontekście kredytów można jeszcze przywołać przysłowiowe „zastaw się, a postaw się”. O ile łatwość w dostępie do gotówki nie jest niczym nowym, a wręcz jest na porządku dziennym, o tyle racjonalizm wydatkowania i wykorzystywania dodatkowych środków finansowych pozostaje na drugim biegunie. Wówczas pojawiają się problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Podejmując decyzję o kredycie gotówkowych zawsze należy być świadomym jego kosztów całkowitych. Termin ten oznacza wszystkie koszty jakie będziemy musieli ponieść w związku z kredytem. Obejmują one odsetki i inne opłaty, jak na przykład ubezpieczenia. W przypadku gdy nie do końca wiadomo jaki będzie koszt całkowity wówczas koniecznie trzeba uzyskać informacje o wysokości rat. Znając ich liczbę oraz kwotę łatwiej będzie nam porównywać i oceniać dostępne na rynku oferty. Decydując się na kredyt warto też zapytać doradcę finansowego wybranego banku lub banków o rzeczywista stopę oprocentowania. RRSO jest wskaźnikiem wyrażonym w postaci wartości procentowej całkowitej kwoty kredytu w okresie jednego roku.

Do najważniejszych elementowe składających na ostateczny koszt kredytu gotówkowego należy oprocentowanie Najczęściej banki podają je w ujęciu rocznym i nie zawiera innych kwot wynikających z opłaty za przyznanie kredytu czyli np. opłaty za rozpatrzenie wniosku, prowizji od kredytu czy kosztów obsługi. W związku z tym oprocentowanie nominalne jest jednym z ważniejszych czynników kształtujących ostateczna wysokość raty kredytowej. Zgodnie z przepisami prawa maksymalna wysokość oprocentowania nie może być wyższa niż czterokrotność wysokości kredytu lombardowego NBP w dniu podpisania umowy. Oprocentowanie kredytu może podlegać stałej lub zmiennej stopie procentowej. W przypadku stałej stopy oprocentowanie nie ulega zmianie przez cały okres spłaty zaciągniętego kredytu. Przy zmiennej stopie procentowej wysokość raty może być różna.

Kredytobiorca ponosi ponadto opłatę za korzystanie z kredytu, a więc płaci odsetki. Suma odsetek jest tym wyższa im wyższa jest kwota kredytu, wyższe oprocentowanie i dłuższy okres spłaty. W skład raty wchodzą raty kapitałowe i odsetkowe. Poza odsetkami, koszty kredytu powiększają się również o wynagrodzenia na instytucji finansowej za udzielenie pożyczki, opłatę przygotowawczą i prowizję.

Podsumowując całkowity koszt kredytu należy rozumieć jako rzeczywistą, roczną stopę procentową, jaką poniesiemy podczas spłaty, wyrażoną w procentach. Zatem rozpatrując możliwość zaciągnięcia kredytu koniecznie należy skonfrontować je z naszymi miesięcznymi przychodami i odpowiedzieć sobie na pytanie czy są one na tyle wysokie, że pozwolą na systematyczną spłatę pożyczki. Jeśli nie mamy zaufania do internetowych kalkulatorów warto samemu pokusić się o wyliczenie rzeczywistych kosztów kredytu. Jednakże zawsze należy brać pod uwagę fakt, że mając podstawowe dane wyliczymy tylko teoretyczną ratę kredytu bez uwzględnienia kosztów dodatkowych takich jak ubezpieczenie czy opłaty manipulacyjne banku (np. za rozpatrzenie wniosku).