Jak wygląda zaciąganie kredytu hipotecznego w praktyce?

Początkujący kredytobiorca chce wiedzieć, w jaki sposób przebiega pełna procedura ubiegania się o kredyt hipoteczny? Czy to skomplikowane zadanie? Pod kątem formalności kredyt hipoteczny jest na pewno bardziej złożony od zwykłych pożyczek gotówkowych. W artykule poznasz etapy ubiegania się o kredyt hipoteczny, aż do wypłaty środków.

Pierwsze kroki pod kredyt hipoteczny

W pierwszej kolejności powinieneś rozpatrzyć wybór doradcy kredytowego w konkretnym banku lub pośrednika (agenta). Akurat po aktualizacji ustawy o kredycie hipotecznym pośrednicy charakteryzują się odpowiednimi kwalifikacjami, a często lepszymi standardami obsługi klienta. Punkt drugi to porównywanie ofert. Możesz to zrobić samodzielnie lub przy współpracy z ekspertem. Nie zawsze bank, w którym posiadasz rachunek osobisty to sensowny wybór do spłaty kredytu hipotecznego ze względu na spory rozstrzał kosztów całkowitych długoterminowego zobowiązania. Oferty porównuje się najczęściej pod kątem RRSO i maksymalnej kwoty kredytu hipotecznego. Po wyborze ofert naturalny proces to złożenie wniosku. Nie można absolutnie ukrywać lub fałszować pewnych danych, chociażby zaniżać kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, ponieważ to realne przestępstwo, a nie delikatne niedopowiedzenie, jak sądzą niektórzy kredytobiorcy. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wypłaceniem pieniędzy.

Miesiące oczekiwania na kredyt hipoteczny to realna perspektywa

Większość kredytobiorców musi wniosek uzupełnić lub dodać konkretną dokumentację na wniosek doradcy w banku. Wniosek kredytowy jest dokładnie analizowany, nie tylko pod kątem BIK i BIG, ale również według wewnętrznych procedur. Standardowe rozwiązanie to analiza jakościowa i ilościowa, odnosząca się priorytetowo do wysokości dochodów, wielkości zabezpieczeń majątkowych, szczególnej sytuacji dłużnika. Po wydaniu decyzji kredytowej doradca otwiera się najczęściej na negocjacje oprocentowania, ale pod jednym warunkiem. Musisz wyróżniać się faktycznie niezłą zdolnością kredytową. W przeciwnym wypadku otrzymasz kredyt hipoteczny na standardowych warunkach. W obecnych warunkach prawnych udzielania kredytu hipotecznego decyzja kredytowa jest wiążąca ze strony banku. Instytucja finansowa nie zrezygnuje nagle z raz podjętej decyzji, co niestety zdarzało się w przeszłości i prowadziło nawet do straty sporych pieniędzy przez kredytobiorców (pokrycie pewnych wydatków u dewelopera dla przykładu). Podpisanie umowy kredytowej następuje wcześniej niż podpisanie dokumentów ze sprzedającym nieruchomość. Warto o tym pamiętać, aby nie zmarnować ciężkich pieniędzy. Nie zaleca się zaciągania kredytu hipotecznego w okresach napiętych, czyli świątecznych. Wtedy proces analizy wydłuża się znacząco. Realny czas oczekiwania wynosi nawet kilka tygodni ze względu na duże o obciążenie podobnych działów analiz kredytowych w bankach. Przy zaangażowaniu większego wkładu własnego i wykazaniu dużych dochodów prawdopodobnie czas reakcji banku się skróci. Warto zatem zwrócić uwagę na precyzyjne wypełnienie wniosku o kredyt hipoteczny.

Niskie stopy procentowe sprzyjają kredytom hipotecznym

Dla banku kredyt hipoteczny to zawsze długoterminowa inwestycja, a zatem wydłużony proces analizy przy dużych kwotach wypłaty jest konieczny, aby ograniczyć ryzyko dla akcjonariuszy. Dochodzą do tego uwarunkowania Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego. Niskie stopy procentowe notowane w gospodarce dają większy potencjał w budowaniu pozytywnej zdolności kredytowej, więc ten czas warto wykorzystać, jeżeli myślisz poważnie o własnym mieszkaniu, czy budowie domu jednorodzinnego.