Dokumenty niezbędne do zaciągnięcia kredytu gotówkowego.

Na pewno osoby które już korzystały z oferty banków, doskonale wiedzą jakie dokumenty są wymagane, aby możliwe było złożenie wniosku o kredyt gotówkowy. Jednakże w przypadku potencjalnych kredytobiorców, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z produktami bankowymi, warto wspomnieć, jakie dokumenty są niezbędne, aby zacząć swoje starania o uzyskanie funduszy. W coraz większej ilości wypadków, wstępną decyzję o przyznaniu kredytu można otrzymać po wypełnieniu odpowiedniego formularza i przesłania go drogą elektroniczną, jednakże zapewne w dalszym procesie weryfikacji wskazana a wręcz wymagana będzie wizyta w banku, wraz z określonymi dokumentami..

Dowód osobisty przede wszystkim

Nie jest na pewno odkrywczym stwierdzenie, że do zaciągnięcia kredytu niezbędny jest dowód osobisty. Na jego podstawie ustalana jest tożsamość klienta banku, jak również dzięki danym na nim umieszczonym, bada się przeszłość kredytową. Zazwyczaj pierwszych etapem weryfikacji klienta jest sprawdzenie wpisów na jego temat w BIK. Oczywiście w tym przypadku dowód osobisty jest niezbędny. Podobnie gdy nie posiadamy jeszcze konta w danym banku, a do uzyskanie kredytu w nim, będzie wymagane założenie rachunku.

Zaświadczenie o wysokości dochodów lub oświadczenie.

Kolejnym aspektem weryfikowanym przy okazji składania wniosku kredytowego jest wysokość dochodów. Najprostszym sposobem sprawdzenia, jakie środki comiesięcznie otrzymuje konkretna osoba, jest zażądanie od niej zaświadczenia z zakładu pracy. W piśmie tym pracodawca określa wysokość wynagrodzenia, jak również rodzaj pracy jaki jest wykonywany przez zatrudnionego, oraz okres na który umowa opiera. Tak naprawdę w najlepszej sytuacji są osoby posiadające umowę o pracę na czas nieograniczony. Nieco inaczej wygląda ten problem w przypadku osób pracujących na umowę o dzieło lub też umowę- zlecenia. Czasami w ich przypadku dopuszczalne jest udzielenie kredytu, w oparciu o oświadczenie, które niejako sporządzają samodzielnie, podając w nim wysokość otrzymywanego wynagrodzenia za pracę, jak również informacje na temat osób zlecających pracę.

Wyciąg z konta bankowego

Coraz popularniejsze w naszym kraju stają się kredyty udzielane na podstawie wyciągu z konta bankowego. Jak to działa? Otóż potencjalny kredytobiorca musi przedstawić w banku odpowiednie wydruku, potwierdzające operacje dokonywane na jego rachunku przez okres około 90 ostatnich dni, czyli 3 miesiące. Oczywiście tego rodzaju informacje będą wymagane tylko w przypadku, gdy zamierzamy się ubiegać o kredyt, w banku innym niż ten, gdzie posiadamy rachunek oszczędnościowy. Im większe i bardziej regularne wpływy środków pieniężnych będą na przedstawionym przez nas wyciągu, tym większe prawdopodobieństwo, że otrzymamy kredyt.

Podsumowując, wymienione powyżej dokumenty zazwyczaj są wystarczającym potwierdzeniem zdolności kredytowej, która umożliwi otrzymanie wsparcia finansowego w banku lub innej instytucji finansowej. W przypadku takich produktów jak: kredyt dla seniora, lub też kredyt studencki, będą na pewno wymagane dodatkowo: decyzja o przyznaniu renty a także zaświadczenie z uczelni wyższej, potwierdzające status studenta. Podobnie będzie w razie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Wówczas kredytobiorca będzie musiał przedstawić wyciąg z ksiąg wieczystych oraz inne zaświadczenia, mówiące o prawie własności w stosunku do konkretnej nieruchomości. Jednakże są to dość specyficzne rodzaje produktów finansowych i zdecydowanie rzadziej sięga się po nie, niż po typowe kredyty konsumenckie.