Dlaczego banki, udzielając kredytów, z reguły wymagają ustanowienia zabezpieczeń?

document 428338 1920

Podstawowym źródłem spłaty kredytu są środki generowane przez działalność gospodarczą prowadzoną przez kredytobiorcę, który według oceny banku posiada zdolność kredytowa. Jednak przeprowadzana analiza kredytowa, w głównej mierze oparta na historycznych danych finansowych, obarczona jest pewnym ryzykiem. Dlatego, przyznając kredyt, banki, w trosce o interes depozytariuszy i akcjonariuszy, podejmują różne działania zmierzające do zminimalizowania prawdopodobieństwa jego niespłacenia. Podstawowym sposobem jest przyjmowanie zabezpieczeń, które są wykorzystywane jedynie w sytuacjach awaryjnych, niepożądanych zarówno z punktu widzenia banku, jaki i kredytobiorcy. Tak jak linoskoczek w cyrku zakłada, że przejdzie bezpiecznie po wysoko zawieszonej linie i nie będzie potrzebna siatka, która rozpięta została tylko „na wszelki wypadek”.

Zabezpieczenie kredytu ma zapewnić spłatę udzielonego kredytu wraz z odsetkami, prowizjami oraz innymi kosztami poniesionymi przez bank dopiero wówczas, gdy kredytobiorca utraci zdolność kredytową i nie ureguluje tych płatności w ustalonych terminach. Nie bez znaczenia jest aspekt psychologiczny. Widmo utraty cennego przedmiotu zabezpieczenia może dodatkowo motywować kredytobiorcę do spłaty kredytu. Z kolei bank, widząc gotowość właścicieli firmy do poręczenia spłaty kredytu, utwierdza się w przekonaniu, że są oni w pełni zaangażowani w powodzenie przedsięwzięcia, które ma być współfinansowane kredytem. Standardowo podstawowym zabezpieczeniem przyjmowanym przez banki jest weksel in blanco. Często jednak sam weksel nie wystarcza i przy kredytach na działalność gospodarczą przeważnie ustanawia się kilka zabezpieczeń jednocześnie.

Im wyższa kwota „straconego” kredytu, tym bardziej wnikliwie badane są okoliczności jego udzielenia. Analizuje się, jaki czynnik zadecydował o niespłaceniu kredytu, czy można było to przewidzieć wcześniej, czy na etapie analizy zdolności kredytowej nie popełniono błędu. W związku z tym, że banki mają różne wewnętrzne procedury, może się zdarzyć, że firma w jednym banku otrzyma decyzję odmowną, a w drugim - akceptującym większe ryzyko - uzyska kredyt. Często też różny będzie czas oczekiwania na decyzję, który zależy od wielu czynników. Im większa jest kwota wnioskowanego kredytu, tym bardziej złożony będzie przebieg oceny zdolności kredytowej. W przypadku banku, który kredytuje dużo firm z danej branży i ryzyko związane z jej specyfiką jest dobrze rozpoznane, decyzja będzie podjęta szybciej niż tam, gdzie taka wiedza jest ograniczona. Sprawność organizacyjna banku nie jest tu także bez znaczenia. Warto wniosek kredytowy złożyć w kilku bankach a następnie porównać oferty. Dla każdego klienta liczy się to, czy uzyska kredyt taki, jakiego potrzebuje. W przypadku kredytobiorców z „czystą” historią kredytową, uzyskanie nawet wysokiego kredytu gotówkowego nie powinno być problemem jeśli udowodni swoją wiarygodność. Gdy potrzebujesz dobrego kredytu to kliknij ten link, a na pewno uda Ci się wybrać najlepszą ofertę.