Czy sytuacja kredytobiorców się poprawia?

Monitorowanie sytuacji kredytobiorców jest bardzo ważne dla określenia perspektyw rozwoju gospodarczego, a także instytucji finansowych. Im lepsza sytuacja kredytobiorców, tym naturalnie duże zainteresowanie różnorodnymi formami zobowiązań. Każdego kredytodawcę powinno interesować zatem mocne poprawienie zdolności kredytowej swoich klientów w szerszej perspektywie. W artykule zobaczysz, jak wyglądała sytuacja kredytobiorców w ostatnich latach i obecnie. Dzięki temu określisz potencjał zmian w przyszłości, a dzięki uprzejmości portalu eKredytowyMarket.pl poznasz najlepsze oferty na obecnym rynku.

Kształtowanie sytuacji kredytobiorców przez ostatnie lata

W latach dziewięćdziesiątych, po transformacji ustrojowej w kraju rozwijały się nie tylko banki detaliczne, ale również parabanki, raczej odbierane negatywnie w perspektywie społecznej ze względu na lichwiarskie oprocentowanie nawet krótkoterminowych pożyczek. Jeszcze kilka lat temu firmy pożyczkowe obsługiwały chwilówki bez sprawdzania faktycznej zdolności kredytowej klienta, czyli inaczej mówiąc zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Koszty pozaodsetkowe przekraczały racjonalne widełki, a kary za opóźnienia w spłacie nie były zupełnie dopasowane do rzeczywistości. Przez ponad dwadzieścia ostatnich lat w Polsce panowała loteria w zakresie zaciągania kredytów gotówkowych, gdzie nawet drobne nieporozumienie ekonomiczne skutkowało utratą majątku, w tym nieruchomości kredytobiorcy. Przejęcia majątków trwałych kredytobiorców przez parabanki trwały, aż do niedawnej zmiany przepisów odnoszących się do udzielania pożyczek gotówkowych, kredytów konsumenckich. W 2018 roku firma pożyczkowa nie ma prawa obsługiwać zobowiązania bez dokładnego zbadania zdolności kredytowej klienta. Liczy się przedstawienie rzeczywistych dochodów. Ponadto oprocentowanie nominalne, a także koszty pozaodsetkowe zostały uregulowane na racjonalnych widełkach. Dzięki temu sytuacja kredytobiorców poprawiła się najbardziej. Można powiedzieć, że do 2017/2018 roku sytuacja kredytobiorców nie przedstawiała się dobrze. Teraz rynek kredytowy oczyścił się z nieuczciwych, nierentownych, podejrzanych podmiotów, a szara strefa charakteryzuje się już niewielkim rozmiarem.

Jakich zmian można się spodziewać w przyszłości?

Na razie trwa obserwacja rynku. Firmy pożyczkowe odczuwają sporą presją prawną i duży schemat regulacyjny. To powoduje, że większość parabanków przekształca oddziały stacjonarne w bardziej rentowne serwisy multimedialne obsługi pożyczek internetowych. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że z czasem typowe oddziały stacjonarne instytucji finansowych znikną. Rywalizacja na rynku kredytowym przejdzie w kierunku obsługi klienta, budowania lojalności, szybkości obsługi kredytów gotówkowych. Uregulowanie oprocentowania nominalnego i kosztów pozaodsetkowych w umowach kredytowych to najlepsze, co mogło przytrafić się krajowym kredytobiorcom.

Perspektywy dla kredytobiorców

Wyeliminowanie/znaczące ograniczenie strefy lichwiarskich pożyczek dobrze wróży sytuacji kredytobiorców. W ostatnich latach zaufanie do kredytów gotówkowych wyraźnie wzrosło. Skorzystały na tym przede wszystkim uczciwe firmy pożyczkowe oraz największe banki detaliczne z racjonalnym podejściem do obsługi klienta. Można podejrzewać, że trend pozytywnych zmian na rynku kredytowym w zakresie wsparcia prawnego kredytobiorców dopiero postępuje. Lepsza sytuacja kredytobiorców to również lepsza sytuacja kredytodawców, szczególnie tych dobrze podchodzących do opieki formalnej i do spełnienia najwyższych norm prawnych. Czy według ciebie sytuacja kredytobiorców faktycznie się poprawiła w krajowej gospodarce?