Bank centralny- funkcje.

Bank centralny jest instytucją, która odpowiada za funkcjonowanie systemu bankowego w danym kraju. W Polsce funkcję takiego banku pełni Narodowy Bank Polski. Bank centralny ma wiele zadań do spełnienia. Przede wszystkim odpowiada za emisję pieniędzy gotówkowych. Jest to jedyna taka instytucją, która ma uprawnienia, do tego, aby emitować znaki pieniężne w danym państwie. Żaden inny bank takich uprawnień nie posiada. Bank centralny można uznać za główny bank w państwie, dzięki któremu inne banki komercyjne posiadają pieniądze. Ma on za zadanie realizować również transakcje z innymi bankami centralnymi z innych państw zagranicznych. Co ważne, bank centralny jest bankiem, który należy do państwa i to on zajmuje się prowadzeniem kasowej obsługi budżetu państwa i sprawdza na jakim poziomie znajduje się dług publiczny. Dobre kredyty gotówkowe ranking portal bankowy, najlepsze oferty dostępne na tej stronie.

Bank centralny może udzielić kredytu państwu, ale takie transakcje bardz rzadko dochodzą do realizacji. W przypadku kryzysu pełni on funkcję ostatniej deski ratunku, dla banków, które znalazły się w trudnej sytuacji. Do zadań banku centralnego zalicza się również funkcje stabilizujące i kontrolujące. Ma on za zadanie sterować polityką pieniężną państwa, kształtować kurs waluty krajowej, a także regulować podaż pieniędzy. Zachodzą w nim także transakcje depozytowo kredytowe. Dzięki takim transakcją banki komercyjne mają możliwość skorzystania z pożyczek od banku centralnego. Taka pożyczka jest jednak określona limitem i warunkami jakie muszą być spełnione, aby bank centralny pożyczył bankowi komercyjnemu jakąkolwiek sumę pieniędzy. To bank centralny jest kredytodawcą i to on ustala warunki na jakich będzie ten kredyt udzielany.

Banki centralne wykorzystują instrumenty, które oddziałują na rynek pieniężny. Kontrolują wielkość kredytów, wysokość stopy procentowej i produkują narzędzia informacyjne. Funkcje banków centralnych są bardzo istotne, a sam bank bardzo często jest jedyną deską ratunku dla banku komercyjnego, który podupada. Musi być jeden bank, który będzie kontrolował pozostałe. W przeciwnym wypadku, każda instytucja bankowa mogłaby robić co chce bez najmniejszych konsekwencji.